จ.อุบลฯ เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เส้นทางธรรมนำวิถีพอเพียง”ชวนเช็คอิน“บ้านบุ่งหวาย-บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหวางออก”

Read more

เชฟรอน-สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง-สจล. จัด“เอามื้อสามัคคี” จ.สระบุรี ยกหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ เป็น “ชุมชนกสิกรรมวิถี” 

Read more