หน่วยงานในพื้นที่จ.ศรีสะเกษ เดินหน้าประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 4 กันยายน 2560 นางเบญจมาศ หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ นักเรียน และหน่วยงาน One Home ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทั้งนี้ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อรวบรวมส่งมอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ต่อไป