มหกรรมย่านกะดีจีน ต้นแบบการเกื้อหนุนกันสู่สันติสุข

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดงาน มหกรรม 6 ชุมชนย่านกะดีจีน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ เกื้อหนุนกัน สู่สันติสุข โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธี ได้เปิดฤกษ์ด้วยการเดินทางมาสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่พระราชวังเดิม กองทัพเรือ และขึ้นเรือพร้อมกับ พลตำรวจเอกพิชิต ควรเตชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานจัดงานร่วมเดินทางมาเปิดงานที่ชุมชนซางตาครู๊ส โดยมีผู้นำชุมชน 6 ชุมชน พร้อมด้วย ดร.ต่อง-ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงค์กุล ผู้ช่วยรองอธิการบดี พร้อมนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมการแสดงเชิดสิงโต กลองสะบัดชัย 


   

   

 บรรยากาศภายในงานช่วงเช้า ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนย่านกะดีจีน โดยมี ดร.พนม ปีย์เจริญ ดำเนินรายการ การฝึกปฏิบัติการทำหมูกระดาษ 150 ตัว การฝึกปฏิบัติการย้อมผ้าคราม คณะร่วมสักการะศาลเจ้าเกียนอันเก็ง ชมพิพิธภัณฑ์กุฏีจีน การสาธิตทำขนมฝรั่งกุฏีจีน 
 

ช่วงบ่าย มีการเสวนาเรื่อง การพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนตามความต้องการของชุมชน ด้วยการสนับสนุนของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การประกวดการแต่งกายแบบวัฒนธรรมชุมชน การแสดงและการสาธิตของดีชุมชนย่านกะดีจีน ชมสถานที่สำคัญของชุมชนย่านกะดีจีน ได้แก่ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร, โบสถ์ซางตาครู๊ส, ศาลเจ้าเกียนอันเก็ง, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวาร และ มัสยิดปางหลวง ชมนิทรรศการ การสาธิตของดีชุมชนย่านกะดีจีน ชิมอาหารและชนมตำรับโบราณ 
 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดทำสารคดีเชิงข่าว ซึ่งได้ถ่ายทำเพื่อ ต้องการเน้นให้เห็นถึงชุมชนที่มีวิถีชีวิตต่างศาสนาต่างความเชื่อสามารถอยู่รวมกัน (assimilation) อย่างมีความสุขได้อย่างไร ถือเป็นต้นแบบที่จะเผยแพร่ไปยังชุมชนอื่นๆ ด้วย