กระทรวงอุตฯ หนุนคลัสเตอร์สิ่งทอแฟชั่นล้านนาตะวันออก

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กิจกรรมรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก การพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ และการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 


พร้อมเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่มคลัสเตอร์แก่ผู้ประกอบการเครื่องประดับและผ้าทอ โดยมี นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมให้ความองค์ความรู้ ณ โรงแรม น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท เมื่อเร็วๆ นี้ 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยนำองค์ความรู้นวัตกรรม ดีไซน์ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อให้แฟชั่นล้านนาตะวันออกมุ่งสู่ตลาดสากล 

อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและอยากมาซื้อผลิตภัณฑ์ในพื้นถิ่นจากผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมของกลุ่มล้านนาตะวันออก สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้ในอนาคต ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ