เปิด”เมืองปันสุข” โมเดลเมืองผู้สูงอายุ 4.0 โดย… อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

เปิดอย่างเป็นทางการกันเรียบร้อยแล้วสำหรับงานระดับประเทศ งาน Thailand Social Expo 2018 แสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กว่า 90 องค์กร/หน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

หลายนวัตกรรม หลายองค์กร หลายหน่วยงานนำเสนองานด้านสังคมมากมาย หนึ่งในหน่วยงานที่น่าสนใจ และกำลังจะเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต คือ สังคมผู้สูงอายุ ภายในงานได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผู้สูงอายุโดยตรงไว้หลากหลาย 

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรานำเสนอเรื่องของเมืองที่เป็นมิตรของผู้สูงอายุ การทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ชุมชนมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือครอบครัว เรามีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในระดับตำบล ซึ่งเราก็นำมานำเสนอถึงตำบลที่ประสบความสำเร็จ

 
มองว่าในความสำเร็จของการทำงานด้านผู้สูงอายุ บ้าน วัด โรงเรียนมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข เพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมต่างพยายามให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ตอนนี้เราจำลองชุมชนที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม เราสมมติว่า ว่า โซนนี้คือ เมืองๆ หนึ่ง เรียกว่า เมืองผู้สูงอายุ 4.0 เราพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเข้ามาดูบูธของกรมกิจการผู้สูงอายุ จะเห็นได้เลยว่าสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลย โดยจำลองโรงเรียนผู้สูงอายุ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ตลาด ชุมชน พื้นที่สร้างสรรค์ และไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นทำอย่างไรให้สูงอายุพึ่งตนเองได้ ก็ส่งเสริมเรื่องอาชีพ ณ วันนี้ ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระ แต่เป็นพลัง และเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้สูงอายุเราต้องให้โอกาสท่าน เพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุถึง ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะไม่เป็นภาระ ท่านจะเป็นพลังของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมต่างๆ จะมาช่วยให้ผู้สูงอายุ ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวต่อไปว่า “ไฮไลท์ของงานเราตั้งชื่อ เมืองปันสุข 4.0 เราฝันว่าจะมีเมืองแบบนี้ให้ทั่วประเทศ ผู้สูงอายุ จะมีความสุขเมื่อได้เข้ามาที่นี่ นวัตกรรม เด่นๆ ตอนนี้เน้นไปที่คนติดเตียงก็จะมีที่ยกตัว ปกติผู้สูงอายุเราต้องช่วยกันหามเพื่อลุกขึ้นมาหรือเพื่อเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีที่นั่งสอดไปที่ตัวและยกขึ้น นำขึ้นวีลแชร์ หรือเช่น เตียงนอน ถ้าสูงเกิน ก็จะขึ้นไม่สะดวก หรือก๊อกน้ำก็ต้องให้ต่ำลง เดี๋ยวนี้บางท่านก้มตัวไม่ได้ก็มีที่ใส่กางเกง ห้องน้ำจะมีแยกพื้นที่เปียกและแห้ง

ในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทางรัฐบาลเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เรานำทะเบียนเหล่านี้ มาพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ว่า ผู้สูงอายุเหล่านี้อาจจะขาดโอกาส และไม่ได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ จะมีเบี้ยให้ เพื่อให้ดำรงชีวิตได้

ประการที่สองอยากให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัว ถ้าบ้านที่อยู่อาศัยไม่สมบูรณ์กรม ฯ ก็ไปปรับที่อยู่อาศัย เพราะจากสถิติผู้สูงอายุ เกิดอุบัติเหตุในบ้านค่อนข้างมาก ตอนนี้เรานำเสนอเรื่องบ้านมาตรฐานสำหรับผู้สูงอายุ เช่นมีราวจับ หรือมีส้วมนั่งที่ไม่ใช่นั่งยอง

โดยเฉพาะปัจจุบันมีผู้สูงอายุประเภทติดเตียงอยู่แสนกว่าคน เราพยายามทำให้ผู้สูงอายุติดเตียงน้อยลง ในวันนี้เรานำเสนอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เขาทำงานประสบความสำเร็จมานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่าง ว่า ให้มีพื้นที่ดีดีที่ผู้สูงอายุสามารถมาทำงานร่วมกันเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุ

จากเดิมอยู่บ้าน ออกมาจากบ้านให้มีกิจกรรมและ เมื่อมีกิจกรรม ณ ปัจจุบันมีอาชีพด้วย หลายๆ ท่านเดี๋ยวนี้มีอาชีพเพิ่มขึ้น ไม่ต้องพึ่งลูกหลาน

ปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่เกือบสองแสนคน เราพยายามส่งเสริมนักบริบาลชุมชนให้เข้าไปดูแล เราอยากให้ผู้สูงอายุ อยู่กับบ้าน อยู่กับชุมชน อยู่กับครอบครัว ไม่อยากให้ไปอยู่สถานสงเคราะห์

“ประการสำคัญ ในวัยอื่นๆ ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต คือต้องดูแลทุกช่วงอายุ ขอเชิญชวน บูธที่ 15 หน้าเวทีกลาง เรามีบริการมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องการให้นำสิ่งนี้ไปใช้นำชุมชน” นางธนาภรณ์ กล่าวท้ายสุด