” River Festival 2018 “

เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 " สุข แสง ศิลป์ 9 ท่าน้ำร่วมสมัย " เชื่อมโยงวิถีแห่งศิลป์วิถีแห่งวัฒนธรรมดีงามริมสายน้ำเจ้าพระยา " มงคลจิตอธิษฐานลอยประทีปบูชา / ยิ้มสุขใต้แสงศิลป์ / ลัดล่อง ชม ชิม ของดีจากทุกท่าน้ำเพลินตากิจกรรมบันเทิงยามค่ำคืน "จัดเต็มพร้อมกัน 9 ท่าน้ำ 4 วัน 4 คืน 21 ถึง 24 พ.ยนี้


อลังการกับบิ๊กโปรเจค River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 4 กับการสานต่อความสำเร็จ อย่างต่อเนื่องของเทศกาล วัฒนธรรมร่วมสมัย และมหกรรมลอยกระทง ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางน้ำสู่ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จัดใหญ่ จัดเต็มพร้อมกันทั้ง 9 ท่าน้ำ ตลอด 4 วัน 4 คืน 

ภายใต้แนวคิด สุข แสง ศิลป์ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 พฤศจิกายน 2561 นี้ พร้อมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี คุณอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด( มหาชน ) ในนามประธานการจัดงาน และองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ร่วมในงานดังกล่าว ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด ( มหาชน ) ในนามประธานการจัดงาน กล่าวว่า ถือเป็นการสานต่อความสำเร็จที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 แล้ว ที่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยองค์กรอีกหลายภาคส่วน ผมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ 

รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน การจัดงานในครั้งนี้ รวมไปถึง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร / วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร / วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร / ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค / ท่ามหาราช / เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ / ล้ง 1919 และ ไอคอนสยาม รวมถึงกลุ่มโรงแรมแม่น้ำ และ PM Center ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานด้าน แสง สี เสียง เป็นอย่างดี ตลอดจนองค์กรทุกภาคส่วน และพี่น้องสื่อมวลชน ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป


โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้แนวคิด สุข แสง ศิลป์ งานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 4 วัดในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา สุขไปกับกิจกรรม สรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งศิลป์ วิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นความตั้งใจและเป็นความภาคภูมิใจของคณะจัดงานที่ได้ร่วมกัน สืบสานประเพณีอันดีงาม และวิถีชีวิตริมน้ำ ที่สะท้อนคุณค่าอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ที่จะช่วยกันเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ หลั่งไหลเข้ามาสัมผัส กับมนต์เสน่ห์ของสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ที่จะสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืม


นอกจากจะเป็นการ จัดขึ้นเพื่อช่วยผลักดันอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้ว แจ้งถือเป็น การสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริม และสืบสาน มรดกของคนไทยไปสู่สากล ผ่านการเชื่อมโยง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้แก่บ้านวัดโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มความผูกพัน และการทำงานร่วมกัน ให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน และไม่ลืมที่จะสร้างความต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ยังคงสานต่อโครงการดีๆ เช่น " เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม " เป็นความร่วมมือระหว่าง บ้านวัดโรงเรียน โดยปีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเยาวชนในชุมชนเป็นจำนวนมาก


และอีกหนึ่งโครงการ ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แล้วเช่นกัน คือ " Clean Klong " เป็นการร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพ ของแม่น้ำลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทง ด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด เป็นการปลูกฝังให้คนไทยโดยเฉพาะคนในชุมชน ที่อาศัยอยู่ริมน้ำ หันมาเห็นคุณค่าทรัพยากรของแม่น้ำลำคลองและร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาด เพื่ออนุรักษ์สายน้ำให้ยั่งยืน โดยปีนี้จะมีการลงพื้นที่คลองวัดอรุณ และคลองบ้านหม้อ
โดยในแต่ละพื้นที่ จะมีกิจกรรมและไฮไลท์ของแต่ละวัน จัดเต็มตลอด 4 วัน 4 คืน ตั้งแต่เวลา 17.00 น ถึง 22.00 น. ตามสถานที่ต่างๆดังนี้คือ
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ( วัดโพธิ์)
2. วัดอรุณราชวราราม รา ชวรมหาวิหาร
3. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
4. วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
5. ยอดพิมานริเวอร์ วอล์ค
6. ท่ามหาราช
7. เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์
8. ล้ง 1919
9. ไอคอนสยาม


ขอเชิญ มาร่วมสัมผัส ดื่มดำกับบรรยากาศ แสงจันทร์ที่สวยงาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน กับมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ และประเพณีอันดีงาม ได้ในงาน River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 24 พฤศจิกายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น ถึง 22.00 น

สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ 
www riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand