SACICT ชวนร่วมชื่นชม หัตถศิลป์ล้ำค่า “คร่ำ” ในงาน อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10

“คร่ำ” หัตถศิลป์ล้ำค่าเก็บรักษาให้ลูกหลาน อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ เพลเนอรี่ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งาน “คร่ำ” เป็นการตกแต่งลวดลายบนพื้นโลหะประเภทเหล็กโดยใช้เครื่องมือสกัดให้เป็นลวดลายบนพื้นโลหะต่างชนิด เช่น เงิน ทอง นากลงไปแล้วขัด หรือที่ศัพท์ช่างเรียกว่า กวดผิวให้เรียบจะเกิดลวดลายจากสีของโลหะที่ต่างกัน ตามลวดลายที่สลักและฝังโลหะไว้ ลงบนผิวหน้าของเครื่องใช้ที่ทาด้วยเหล็ก หากใช้เส้นเงินฝังเรียก คร่ำเงิน หากใช้เส้นทองฝังเรียก คร่ำทอง หากใช้เส้นนากฝังเรียก คร่ำนาก 

โดยจะต้องทำให้ผิวเหล็กเกิดเป็นรอยที่ละเอียดด้วยการใช้เหล็กสกัดที่คมบางแต่แข็งแกร่งตีสับลายตัดกันไปมาบนผิวโลหะให้เกิดความขรุขระ จากนั้นจึงใช้เส้นทองหรือเส้นเงิน หรือเส้นนากตอกให้ติดเป็นลวดลายวิจิตรงดงามตามที่ต้องการ

#IdentityOfSiam #อัตลักษณ์แห่งสยาม #มือสู่มือ #forgottenheritage จัดโดย #SACICT #ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ #CallCenter1289