งานสมโภชพระอาราม ๑๙๑ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

งาน สมโภชพระอาราม ๑๙๑ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ เพลิดเพลินไปกับมหรสพ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย 

พร้อมเที่ยวชมตลาดชุมชน ชิมอาหารนานาชนิดของชาว “กะดีจีน-คลองสาน” และร้านค้าประชารัฐรักสามัคคีกว่า ๙๑ ร้านค้า โดยในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ได้จัดให้มีพิธีสมโภช ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เข้าร่วมพิธีสมโภช พร้อมเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วย “ผ้าขาวม้าไทย” เพื่อร่วมสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล