สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ Messe Frankfurt และ ICON Siam ชวนเรียนรู้ตลาดเชิงรุก

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ Messe Frankfurt และ ICON Siam ชวนผู้ประกอบการสิ่งทอแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดสหภาพยุโรป (EU Market) หาโอกาสทางการค้า สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เรียนรู้ แนวโน้มสีและแฟชั่นเทรนด์ลูกค้า E U การตลาดเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมร่วมเปิดประสบการณ์จริงจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 
อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ICONLUXE Hall, ICON SIAM เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 
https://www.facebook.com/thaitextile/photos/a.610706962339209/2169204489822774/?type=3&theater