ไทยรับรางวัล Connoisseur Circle Hospitality Awards 2019/Best Destination of the Year 

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้แทนร่วมรับรางวัล Connoisseur Circle Hospitality Awards 2019  ประเภท  Best Destination of the Year   ณ โรงแรม Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พิธีมอบรางวัล  Connoisseur Circle Hospitality Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงการจัดงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สุดของโลก งาน ITB การมอบรางวัลนั้นเริ่มจัดครั้งแรกในปี 2015 

โดยนิตยสาร Connoisseur Circle ซึ่งเป็นนิตยสารกลุ่ม Luxury Lifestyles พิมพ์เผยแพร่ในตลาดที่ใช้ภาษาเยอรมัน (ประเทศ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย)  เกณฑ์การตัดสินรางวัลพิจารณาจากความเห็น ( review) ของนักเขียนและนักข่าวสายการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางบ่อยๆ และจากเว็ปไซต์ Trust You ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมและบริหารจัดการความเห็นเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงธุรกิจโรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว