กรมควบคุมโรค จัดประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (GHSA)

วันนี้ (13 มีนาคม 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (GHSA) ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการผลิตและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในงานสอบสวนโรคและเฝ้าระวังภัยทางสาธารณสุข โดยตั้งเป้าให้ได้ 1 ต่อ 200,000 ประชากร
ในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 

โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 97 คน จาก 15 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา จีน ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ พม่า ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ศรีลังกา เนเธอร์แลนด์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา และไทยโดยการประชุมครั้งนี้มุ่งหวังที่จะได้ 1.ความก้าวหน้าในการผลิตและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และปัญหาอุปสรรคในการผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.ความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาการผลิตและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม 3.สร้างแผนงานและข้อตกลง 5 ปี ด้านการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภายใต้วาระความมั่นคงสุขภาพโลก (GHSA) เพื่อนำเสนอต่อการประชุมระดับรัฐมนตรีต่อไป (GHSA Ministerial Meeting)