ประกาศ!! ผลการประกวดไวรัล คลิป more fun@ตะวันออก

more fun@ตะวันออก ภายใต้แนวคิด "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร"

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 50,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล
ทีมเด็กหลังห้อง : ชื่อผลงาน  เที่ยวกันยัง ฉะเชิงเทรา

https://drive.google.com/drive/folders/12eRKVQR9_zyC58wgKiB3sIu1EhEs5lui?usp=sharing

2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 30,000บาทพร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล
คุณรังสรรค์ พลอยสด : ชื่อผลงาน  สัมผัส-ฉะเชิงเทรา

https://drive.google.com/drive/folders/1KCSF_j72SM3BDQM10EV4xPAyn8cVrXjA?usp=sharing

3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัล 10,000บาทพร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล
ทีม NThouse : ชื่อผลงาน  One day in ฉะเชิงเทรา

https://drive.google.com/drive/folders/1-4rq8dLUqatnlLFdxxvTpKiFtaLFmlVv?usp=sharing

4 รางวัล Popular Voteเงินรางวัล 10,000บาทพร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล
ทีมDreamteam : ชื่อผลงาน  มิตรภาพและการเดินทาง

https://drive.google.com/drive/folders/13a1jUnT9zQ1SA7nqn4NIMtfo4kbfwASP?usp=sharing

จังหวัดสระแก้ว

1รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 50,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล
ทีม y n easy : ชื่อผลงาน  ดินแดนที่น่าหลงใหล

https://drive.google.com/drive/folders/1_8p8VTcoD9zda3_uubGDQfwq4Hct0J5i?usp=sharing

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 30,000บาทพร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล
คุณศุภนิตา  ศรีเจริญชัย : ชื่อผลงาน  สระแก้ว Daily

https://drive.google.com/drive/folders/1N91YTfKKW_S1Sr3Ige4nDEz8PqSHJNN2?usp=sharing

3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 10,000บาทพร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล
ทีม The Superproductionmans : ชื่อผลงาน  เจ้าฉ่ำ ช่วยด้วย!!!

https://drive.google.com/drive/folders/1m7bSQIvtDWJ0LiCVDDiX9Gnx7iQEBLm2?usp=sharing

4 รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000บาทพร้อมโล่เกียรติยศ, ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล
ทีมสระลอยแก้ว  : ชื่อผลงาน  Sakaeo Thai Style

https://drive.google.com/drive/folders/1BBA_d85fksAfeLWyz-7Bb9c2PpWa_90V?usp=sharing