ปาลิโอ เขาใหญ่ ชวนหล่อเหรียญที่ระลึก “รักพ่อ”และ”ทรงรัก”

ปาลิโอ เขาใหญ่ ร่วมกับ กลุ่ม "ให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา" เชิญหล่อเหรียญที่ระลึก "รักพ่อ" และ "ทรงรัก" ฟรี จำนวน ๕๐ คู่ ในวันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง Art Workshop, ปาลิโอ เขาใหญ่  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.