รมว.ดีอีเอส เปิดโครงการ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ (คุณมาดี) จากสสช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบการทั่วไทย 

Read more