“จุรินทร์” ดันแผนอีคอมเมิร์ซ ระยะ 2 ตั้งเป้า มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 2 เท่าภายใน 5 ปี

Read more

พาณิชย์ ชม “มิลลิ !! ไอเดีย Soft Power” ข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโลก พร้อมหนุนส่งออกอาหาร-คอนเทนต์ไทย

Read more

ส่งแล้วตู้แรก!! “ไก่ไปซาอุ” จุรินทร์ สร้างประวัติศาสตร์ในรอบ 18 ปี “บุกตลาดอาหารซาอุ” ตั้งเป้าส่งออก 980,000 ตัน

Read more