“พาณิชย์”บูรณาการความร่วมมือรัฐ-สถาบันการศึกษา-เอกชน ส่งเสริมการตลาดสินค้านวัตกรรมยางพาราแข่งขันตลาดโลก

Read more

“จุรินทร์”มอบรางวัลประกวดพันธุ์ข้าวปี 66 ลุยผลิตข้าวพันธุ์ใหม่ทะลุเป้า แค่ 3 ปี ได้ 21 พันธุ์ เดินหน้าพาไทยกลับมาครองที่ 2 ตลาดข้าวโลก

Read more