ชาวสัตหีบจัดงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่วันนี้ 7 ก.ค.60 นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ ร่วมกับ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ สภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ และหน่วยงานงาน สถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนเข้าพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ บริเวณลานวัดสัตหีบ โดยหน่วยงานได้นำเทียนเข้าพรรษาที่ประดับประดาอย่างสวยงามมาร่วมขบวน สำหรับขบวนเทียนพรรษาได้เคลื่อนไปโดยรอบตลาดสัตหีบเพื่อโชว์ความงดงามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ก่อนที่ทุกหน่วยงานจะนำเทียนเข้าพรรษาถวายให้แก่วัดต่างๆ ในพื้นที่

ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ โดยฝีมือการแกะสลักเทียนของนักเรียน ที่สลักเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา


   

   

ด้าน นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานบุญที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำตั้งแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการเชิดชู พระพุทธศาสนาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในวันเพ็ญเดือน 8 วันอาสาฬหบูชา หรือวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันกำหนดให้พระภิกษุทุกรูปทั้งที่บวชใหม่ และบวชมาหลายพรรษาต้องอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่ง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน


   

   

   

   

   

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323