งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ประจำกรุงเทพมหานคร จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโครงการได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเวทีของการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมการแสดงฟรี ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อโศกมนตรี) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณธนชัย 082-917-5159 / คุณพัณณ์ชิตา 081-132-3322