สังคม

Update Newsการตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจสังคมสังคม/CSR

ไปรษณีย์ไทย คว้าคะแนนการประเมินผลจาก สคร. สูงสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นหน่วยงานสื่อสารและขนส่งของชาติเพื่อคนไทย

กรุงเทพฯ 10 กรกฎาคม 

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

“วราวุธ” เผย ก.พม. เร่งดันกฎหมาย 3 ฉบับ คุ้มครองเด็ก-ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ – คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว คาดชงเข้าครม. ก่อน ต.ค. นี้

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read More
Update Newsสังคมสังคม/CSR

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยเหลือผู้พิการและด้อยโอกาส

ด้วยในปีมหามงคลเฉลิม

Read More
ShowTimeUpdate Newsธุรกิจ-เศรษฐกิจพลังงานสังคมสังคม/CSRไลฟ์สไตล์

CP LAND ร่วมกับพันธมิตร สานต่อ Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาค

Read More