ช่อง 7HD ปลุกพลังคนไทย ไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียง  รณรงค์ “หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ”
วช.ผนึก ม.ศิลปากร ส่งมอบงานวิจัย ผลักดัน จ.เพชรบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์
รมว.พม. ยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหมือนเดิม พร้อมรับข้อเสนอภาคประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
พม.โดยกรมเด็ก ฯ ประกาศผลการประกวดวาดภาพ โครงการ“พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ”
พม. ประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน พร้อมเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนตุลาคมนี้