เวทีเสวนาระดับชาติ “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” วันที่สองประชาชนแห่ร่วมงานล้นหลาม
ซี อาเซียน จัดเสวนารับการกลับมาของการค้าในภูมิภาคอาเซียน
แอร์เอเชีย เปิดบินสู่ เวียงจันทน์ -หลวงพระบาง ประเทศลาวเเล้ว! บินเที่ยวใกล้ๆ สะบายดี
งาน“ครบรอบ 20 ปี สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2022”
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นาการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ 2