การศึกษา

Update Newsกระทรวงดิจิทัลการศึกษาสังคมสังคม/CSRไลฟ์สไตล์

depa ชวนเด็กไทยวัดสกิลด้านโค้ดดิ้งในรายการ Coding Warชิงรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมตีตั๋วร่วมแข่งขันเวทีนานาชาติ

สำนักงานส่งเสริมเศรษ

Read More
Update Newsการศึกษาสังคมสังคม/CSRไลฟ์สไตล์

จอยลิเดย์ ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษ Recycle คืนกลับสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม สานต่ออนาคตที่ยั่งยืน

Read More