Update Newsประชาสัมพันธ์สังคมสังคม/CSR

กฟน. เดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนรัชดา-พระราม 9

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562ที่ผ่านมา นายกนิษฐ์ ลือตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงเดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 บนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานภาคธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ณ ห้องประชุม Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada กรุงเทพฯนายราเชนทร์ พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กฟน. กล่าวว่า ตามที่ กฟน. ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น 

ล่าสุด กฟน. จะดำเนินโครงการบนถนนรัชดาภิเษก (แยกถนนลาดพร้าว ถึง แยกถนนพระราม 9) และถนนเชื่อมต่อ รวมระยะทางการดำเนินงาน 2 ฝั่งถนน 14.3 กิโลเมตร มูลค่าสัญญาโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ปี 2564 ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยสร้างความเพียงพอและมั่นคง ให้กับระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ในอนาคต และทำให้พื้นที่โดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยวในคราวเดียวกัน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กฟน. กล่าวอีกว่า ในด้านวิธีการก่อสร้างของโครงการนี้ ประกอบด้วยการก่อสร้าง 3 รูปแบบ คือ 1. งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้า (Open Cut) 2. งานก่อสร้างท่อด้วยวิธี HDD (Horizontal Directional Drilling) และ 3. งานก่อสร้างด้วยวิธีดันท่อ (Pipe Jacking) โดย กฟน. จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไปเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร 

แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ กฟน. จะชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ แผนงานก่อสร้างด้านโยธา และระบบไฟฟ้า รวมถึงการจัดการจราจรในบริเวณก่อสร้าง นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อที่ กฟน. จะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ กฟน. สามารถวางแผนการดำเนินโครงการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ในปี 2562 ประกอบด้วย 1) โครงการที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 ได้แก่ 
- โครงการถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ (แยกนางเลิ้ง ถึง แยกเทวกรรม) และถนนเพชรบุรี (แยกยมราช ถึง แยกอุรุพงษ์) รวมระยะทาง 0.3 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนเมษายน
- โครงการถนนนานา (ช่วงถนนสุขุมวิท ถึง คลองแสนแสบ) รวมระยะทาง 0.75 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนเมษายน
- โครงการถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม
- โครงการถนนวิทยุ รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม

2) โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร อาทิ โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการถนนวิทยุ

3) โครงการที่จะลงนามสัญญาก่อสร้างในปี 2562 รวมประมาณ 114.9 กิโลเมตร มูลค่าของสัญญากว่า 20,000 ล้านบาท อาทิ โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ และโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดของ กฟน. ได้ดำเนินการรวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตร โดยมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตร โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร และโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 114.9 กิโลเมตร

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living