Update Newsสังคมสังคม/CSR

กฟน. แถลงกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019)”

วันนี้ (20 มีนาคม 2562) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019)" ภายใต้แคมเปญ “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” (Connect to Earth)โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019)” โดยประเทศไทยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 

ถือเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ ที่รณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. ณ บริเวณลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในปีนี้ กฟน. จะร่วมปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย และ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว และจะมีการปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ ณ สถานที่สำคัญ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า สะพานพระราม 8 และภูเขาทอง (วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร) โดยตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,002 เมกะวัตต์

สำหรับผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปได้ 2,002 เมกะวัตต์ เทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ลดลงประมาณ 1,026 ตัน หรือคิดเป็นอัตราการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 7,863,635 บาท กฟน. จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในช่วงวันและเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมกันลดโลกร้อน โดยพร้อมเพรียงกัน

#EarthHour #Connect2Earth #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต #ลดเพราะรักษ์

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 
Energy for city life, Energize smart living