Update Newsสังคม/CSRสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ปทุมธานี ตรวจจับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เมื่อเร็วๆ นี้  นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์กฎหมาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวงและอำเภอธัญบุรี สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง โดยได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และได้เข้าชี้แจงการจัดเขตปลอดบุหรี่แก่คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงได้บังคับใช้กฎหมายตามเรื่องร้องเรียน


จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้แบ่งทีมปฏิบัติการออกเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 ลงพื้นที่ย่านตลาดรังสิต โดยพบว่าเจ้าของตลาดได้จัดเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังพบผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่บริเวณตลาด 1 ราย ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 42 แห่งพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทีมที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในโครงการบ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน พบว่ามีร้านค้าภายในโครงการแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรตให้แก่ลูกค้า จำนวน  3 ร้าน 

ซึ่งการแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 39 แห่งพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท และยังเป็นความผิดตามมาตรา 169 แห่งพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งทั้ง 4 กรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำทีมปฏิบัติการเข้าทำการจับกุมและนำตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th” …..