Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ระวังป่วยโรคไข้ฉี่หนู แนะเลี่ยงเดินลุยน้ำย่ำโคลน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีฝนตก ระมัดระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู เผยต้นปีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมแนะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ทหรือถุงพลาสติกสะอาดทุกครั้ง หรือถ้าไม่ได้สวมรองเท้าบู๊ท เมื่อลุยน้ำเสร็จต้องรีบล้างมือล้างเท้าด้วยสบู่และน้ำโดยเร็ว


วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ในบางพื้นที่ของภาคใต้ยังคงมีฝนตก ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมขังตามท้องถนน ประชาชนควรระมัดระวังโรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคไข้ฉี่หนูเป็นพิเศษ เนื่องจากการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้ฉี่หนูได้ง่าย เชื้อโรคนี้จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยถลอก และการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ


สถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มกราคม 2564 พบผู้ป่วย 55 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 45-54 ปี รองลงมา อายุ 15-24 ปี และ อายุ 35-44 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีประวัติเสี่ยง คือ ทำงานแช่น้ำหรือลุยน้ำเป็นเวลานาน ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ ยะลา พังงา ระยอง พัทลุง และสงขลา ตามลำดับ ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ในต้นปีนี้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 47 ราย และผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เช่นกัน


สำหรับอาการของโรคไข้ฉี่หนูเริ่มจากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว จะปวดมากโดยเฉพาะที่น่องและโคนขา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และตาแดง เป็นต้น หากมีอาการที่กล่าวมา ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว อย่าซื้อยามากินเอง เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ที่สำคัญขอให้แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วย แพทย์จะดำเนินการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามอาการ และความรุนแรงของโรค ยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายเร็ว โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเกิดจากพบแพทย์ช้าเกินไป จึงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีที่มีอาการ


นายแพทย์โอภาส กล่าวแนะนำว่า วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนู มีดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ ย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบู๊ทหรือถุงพลาสติกที่สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรง กรณีมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ 2.หมั่นล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ และอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ 3.หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร.1422