Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค แนะผู้สูงวัย 5 วิธีปฏิบัติ ปลอดภัยโควิด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะ 5 วิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เน้นให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากไม่จำเป็น ที่สำคัญหากคนในบ้านมีประวัติเสี่ยงหรือไปสถานที่แออัดมา ให้เว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะหากได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้




วันนี้ (19 มกราคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อจากการเดินทางไปทำงานนอกบ้านที่เป็นสถานที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือมีคนอยู่เป็นจำนวนมาก บางรายอาจมีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ กรมควบคุมโรค จึงขอให้ผู้ที่ออกไปทำงานข้างนอก แล้วต้องกลับเข้าบ้านในทุกวันตอนเย็น ควรระมัดระวังอย่าประมาท ลดการใกล้ชิดในครอบครัว เพราะอาจนำเชื้อมาแพร่สู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านได้ 


กรมควบคุมโรค ขอแนะนำ 5 วิธีปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ดังนี้ 
1.ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากไม่จำเป็น 2.ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องออกนอกบ้านหรือมีคนมาเยี่ยม 3.ให้หมั่นล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4.แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว 
5.หากออกไปนอกบ้าน เมื่อกลับมาให้รีบอาบน้ำให้และสระผมทันที นอกจากนี้ หากคนในบ้านมีประวัติเสี่ยงหรือไปสถานที่แออัดมา ให้เว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุอย่างน้อย 1-2 เมตร 


นายแพทย์โอภาส กล่าวเน้นย้ำว่า กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ขอให้อยู่บ้าน ไม่ไปร่วมกิจกรรมหรืองานสังสรรค์ต่างๆ หากิจกรรมในบ้านทำเพื่อผ่อนคลาย เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดบ้าน และออกกำลังกายให้แข็งแรง แต่หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422