คมนาคมยานยนต์

กรมทางหลวง ทำแผนที่ทางเลี่ยงทางลัดทุกภาค

กรมทางหลวงจัดทำแผนที่ทางลัดทางเลี่ยงทุกภาค พร้อมรายงานจราจร Real Time ทุก 2 ชม.และจะเพิ่มการรายงานเป็นทุก 1 ชม. ในช่วงที่มีปริมาณการเดินทางมากและเกิดการจราจรติดขัด