Update Newsประชาสัมพันธ์สังคม/CSRสายการบิน

การบินไทยจัดการประชุม Star Alliance CSC Thailand ประจำปี ครั้งที่ 1

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ (แถวหลังที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน CSC Thailand เป็นประธานจัดการประชุม Star Alliance Country Steering Councils Thailand (CSC Thailand) ประจำปี ครั้งที่ 1 โดยมีผู้จัดการสายการบินและตัวแทนในกลุ่มพันธมิตรการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย 16 สายการบิน ร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2561 และจัดเตรียมแผนงานของกลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย ในปี 2562 โดยเน้นการผลักดันดิจิทัลเทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าตลอดการเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสตาร์ อัลไลแอนซ์ รวมถึงการให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าสตาร์ อัลไลแอนซ์ ด้านสิทธิประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายนำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้าต่อไป

# Star Alliance