Update Newsสังคมสังคม/CSR

ขับขี่ปลอดภัย!!นอภ.ตะกั่วป่าปล่อยแถวการป้องกัน/ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.67 ที่บริเวณด่านชุมชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่า (หน้าหมวดทางหลวงตะกั่วป่า) อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยมี พ.ต.อ.เจษฎา จันทร์พุ่ม ผกก.สภ.ตะกั่วป่า,พ.ต.ท.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ตชด. 425 , จนท.ตำรวจ อส.ในพื้นที่ตะกั่วป่า หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดและอำเภอดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นในทุกมาตรการ โดยมีเป้าหมายที่ทุกฝ่าย และทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยอำเภอตะกั่วป่าได้กำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวรณรงค์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 เพื่อประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกและเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนชาวตะกั่วป่า และนักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักในความปลอดภัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยต้องเสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจำนวนมากในแต่ละปี


 

 

 

 

 

การรณรงค์ในปีนี้ใช้คำขวัญว่า"ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" และให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการเพื่อดำเนินการตามมาตรการของแต่ละพื้นที่ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์จุดเสี่ยง/จุดอันตรายการกำหนดจุดตรวจหลัก ด่านชุมชน และจุดบริการ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและจุดเสี่ยงภัย รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ระดับอำเภอ 


ขณะที่รัฐบาลได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 รวม 7 วัน
ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ทุกจังหวัดและอำเภอจะต้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ให้ได้ตามเป้าหมาย คือ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) และจำนวนผู้เสียชีวิต ให้ลดลง 5 % จากข้อมูลสถิติ 3 ปี ย้อนหลัง


สำหรับอำเภอตะกั่วป่าการดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ปี 67(ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567) มีจุดตรวจหลัก จำนวน 6 จุด และด่านชุมชน จำนวน 3 ด่าน ดังนี้
จุดตรวจหลัก
1) จุดตรวจสามแยกป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลตำตัว
2) จุดตรวจป้อมโกบัง หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก
ด่านชุมชน
1) ด่านชุมชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่า (หน้าหมวดทางหลวงตะกั่วป่า)
2) ด่านชุมชนตำบลโคกเคียน (สามแยกโคกเคียน) หมู่ที่ 7ตำบลโคกเคียน
3) ด่านชุมชนตำบลเกาะคอเขา (บ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา


อีกทั้งยังมีการบูรณาการหน่วยงาน ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการคุมเข้มวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดย สภ.ตะกั่วป้า สภ.เขาหลัก สภ.ตลาดใหญ่ และการดำเนินการอื่น ๆ ตามมาตรการของส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลดังกล่าว
...........................
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา /นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน