Update Newsสังคมสังคม/CSR

ข้าวมาบุญครองรับโล่ประกาศเกียรติคุณช่วยเหลือสังคม 

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ขวา) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง และธุรกิจศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสมอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้