Update Newsธุรกิจ-เศรษฐกิจประกันภัย

คณะผู้บริหารเคพีไอ แสดงความยินดีกับ”สุชาวดี แสงอนงค์ “ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

กีรติ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ เคพีไอ แสดงความยินดีกับ สุชาวดี แสงอนงค์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมี ธนชมน์ โอภาเฉลิมพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทัศนีย์ หรือตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้