Update Newsสังคม

คปภ.ห่วงประชาชน..! ตกเป็นเหยื่อแก๊งค์ยกเลิกกรมธรรม์เก่าซื้อกรมธรรม์ใหม่

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบุคคลที่ชอบโทรศัพท์ชักชวนประชาชนผู้เอาประกันภัยให้เข้าร่วมโครงการบริหารกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยอ้างว่าเป็นการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และบริหารกรมธรรม์ให้ฟรี เนื่องจากเป็นบริการหลังการขาย 

ซึ่งวิธีการดังกล่าว ผู้ชักชวนจะสร้างแรงจูงใจ โดยการอธิบายถึงสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้น มีการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่เป็นจำนวนเงินความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับภายหลังการให้บริการ แต่ไม่ได้มีการอธิบายถึงข้อเท็จจริง หรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะเสียไป เช่น สิทธิโต้แย้งในการยกเลิกกรมธรรม์ เงินคืนตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิมที่จะได้รับ เงินปันผลอื่นๆ ตามสัญญาประกันภัย หรือถ้าเป็นสัญญาแนบท้ายประกันสุขภาพ ก็จะต้องมีการเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น


ซึ่งพฤติกรรมของผู้ที่โทรศัพท์เพื่อชักชวนประชาชนผู้เอาประกันภัยในลักษณะนี้ส่วนใหญ่ผู้ชักชวนจะมีการวิเคราะห์หรือการบริหารกรมธรรม์ โดยจะจบการสนทนาด้วยการแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยหยุดชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสะสมทรัพย์ เพื่อต้องการที่จะให้ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่ ดังนั้น สำนักงาน คปภ. ขอเตือนประชาชนผู้เอาประกันภัยพิจารณาให้รอบคอบ เพราะการชักชวนดังกล่าวมีการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกสัญญากรมธรรม์เก่าเพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ผู้เอาประกันภัยจะถูกคิดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนจำนวนมาก ดังนั้นการชักชวนในลักษณะนี้จึงเป็นอันตรายร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 

“กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีขายอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีกรมธรรม์ใดที่จะบริหารกรมธรรม์แล้วจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้น แต่ผู้ชักชวนส่วนใหญ่อาศัยช่องว่างอัตราดอกเบี้ยมาเปรียบเทียบให้เห็นแต่ประโยชน์ที่จะได้รับ แต่กรมธรรม์ประกันภัยชีวิตเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว การที่จะยกเลิก หรือหยุดชำระเบี้ยประกันภัยจะทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียสิทธิประโยชน์มากกว่า”  

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ สำนักงาน คปภ. กำลังตรวจสอบว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมโทรศัพท์ชักชวนผู้เอาประกันภัยดังกล่าวมีตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ เพราะการกระทำดังกล่าวอาจหมิ่นเหม่ต่อการกระทำผิดประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตและธนาคาร พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบทลงโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ตามก่อนซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ขอให้ประชาชนศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองก่อนซื้อ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการ และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย อย่ารีบตัดสินใจ 

หากมีคำถามที่ไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจ ควรรีบสอบถามผู้ขาย หรือ สำนักงาน คปภ. และที่สำคัญประชาชนควรเลือกซื้อประกันภัยผ่านตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบการมีใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หมวด E service และเมื่อมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยต้องขอเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอย่างครบถ้วน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สายด่วน คปภ. 1186