Update Newsพลังงานสังคมสังคม/CSR

คืบหน้าโครงการประกวดหนังสั้น “TINT SHORT FILM PROJECT”

ผ่านมาครึ่งทางแล้วสำหรับ โครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท ซึ่งจะประกาศผลผู้ชนะเลิศ 22 มกราคม 2562 นี้


นายวราวุธ ขจรฤทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เผยว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงประโยชน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงการสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจของประชาชนต่อพันธกิจของสถาบันฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืน

โครงการประกวดหนังสั้นฯ ดังกล่าว เปิดรับสมัคร 2 ประเภท ได้แก่ รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มี 3 รางวัล และรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) อายุ 19 ปีขึ้นไป ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไปสมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มี 5 รางวัล โดยโครงการประกวดหนังสั้นฯ ได้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณบัณฑิต ทองดี และม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

และที่ผ่านมาเราได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ กันไปแล้ว ซึ่งหลังจากที่ได้คัดเลือกผลงาน Plot หนังสั้นได้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 รุ่น รุ่นละ 6 ทีม วันนี้ทั้ง 12 ทีมได้เข้าร่วมประชุมและ WORK SHOP กับผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย พี่อ๊อด บัญฑิต ทองดี และ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล โดยมีคุณปณิธา รื่นบรรเทิง กล่าวต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 12 ทีม

รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)
• เรื่อง New Hope ทีม คน-ธรรม-หนัง 
• เรื่อง ก็...มีดี ทีม ช้างป่าฟิล์ม 
• เรื่อง My name is Nuclear ทีม ร.ร.มัธยมวิภาวดี
• เรื่อง Top’s secret ทีม หมีขาวฟิล์ม
• เรื่อง Rational of Paradox ทีม Revorin
• เรื่อง New is better ทีม ขายไตเรียน
รุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)
• เรื่อง สายลับ ทีม ราหูฟิล์ม 
• เรื่อง Better Life ทีม ชีพจรลงเฟรม 
• เรื่อง บล็อกเกอร์ ทีม อิสระ TV
• เรื่อง ไกลตัวใกล้ใจ ทีม ครูนักเรียนลุ่มน้ำเงา
• เรื่อง แมลงเขมือบโลก ทีม โชกุบุดซึ โกโฮกาวากายาริ
• เรื่อง ค่ำคืนพิศวง ทีม ตามสั่ง Production
มาติดตามผลงานหนังสั้นของแต่ละทีมว่าทีมใดที่จะเป็นแชมป์ในการแข่งขันคว้าเงินแสนครั้งนี้ ประกาศผล และมอบรางวัลในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก นี้แน่นอน