Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

คุมเข้ม”สะพานปลากรุงเทพ” อสป.เปิดพื้นที่ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวสกัดเชื้อโควิด 19

อสป.เปิดแผนป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ในทุกพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งเต็มสูบ หลังพบการระบาดของโรคมาเร็ว และแรงในหลายจังหวัดทั่วไทย นำร่องที่สะพานปลากรุงเทพ โดยประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง เข้าตรวจเข้มหาเชื้อกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร พร้อมตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 กับเจ้าหน้าที่สะพานปลากรุงเทพ ที่มีความเสี่ยงสูงจากการปฏิบัติงานด้วย

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เปิดเผยว่า จากกรณีการระบาดของโรคโควิด 19  ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และพบผู้ป่วยโควิด19 เชื่อมโยงตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร หลายจังหวัด ในฐานะที่องค์การสะพานปลา(อสป.) เป็นผู้กำกับดูแลสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ และทุกพื้นที่มีจำนวนชาวต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะถือเป็นนโยบายหลัก อสป. และดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ก็ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวด ป้องกัน และป้องปราม พร้อมให้รายงานผลการปฎิบัติงานให้ทราบเป็นระยะๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ทั้งนี้ ล่าสุดวันที่ 23 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา เวลา 06.00 น. สะพานปลากรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 58 ได้มีการตรวจเข้ม โดยร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง ,เขตสาทร ,เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานียานนาวา ตั้งจุดตรวจคัดกรอง เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19) กับผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร ในพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ บริเวณลานจอดรถ 

โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยและทำงานอยู่ในสะพานปลากรุงเทพและบริเวณใกล้เคียงพร้อมตรวจเข้มกับเจ้าหน้าที่สะพานปลากรุงเทพ ที่มีความเสี่ยงสูงจากการออกไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการดูแล และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่พบผู้มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง“การตรวจหาเชื้อผู้ที่มีความเสี่ยง จากการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผู้ที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ และแรงงานต่างด้าวในวันนี้ มีคนให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก ทั้งแผงค้า และลูกจ้างทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว รวมกว่า 30 รายแต่ในเบื้องต้น ยังไม่พบผู้มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 แต่อสป.ก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังมีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา ควบคุมการเข้า-ออก พร้อมจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด และทำความสะอาดสถานที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมถึงพนักงานทุกคน”