พลังงานสังคมสิ่งแวดล้อม

จับตาประเด็นร้อน 14 NGO ถกปัญหาแรงงานไทยและสิ่งแวดล้อม

ครั้งแรกของโลก  กับการจับมือหารือระหว่างภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมฯ กับภาคธุรกิจระดับชาติ ถกปัญหาการค้ามนุษย์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมประมงไทยอย่างยั่งยืน
อังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน 09.30 น.) ณ ห้อง Library โรงแรมดุสิตธานี

แถลงถึง ข้อเสนอและแนวทางการแก้ปัญหานี้ รวมถึงสรุปผลจากการประชุมหารือ

โดยมี คุณสมพงษ์ สระแก้ว ผอ.คุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN)/ คุณบรรจง นะแส ผอ.รักษ์ทะเลไทย / คุณวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี ผจ.ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย / คุณสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ปสง. สิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) /   คุณสะมะแอ เจะมูดอ นายกฯชาวประมงพื้นบ้านไทย /คุณชัยรัตน์ ราชปักษี อดีตแรงงานบนเรือประมง ร่วมแถลง