Update Newsศิลปวัฒนธรรม

ชมภาพ พลังศรัทธา..พุทธศาสนิกชน ตักบาตรดอกไม้ 60 @วัดราชบพิธฯ

ตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธฯ ปีนี้ 
 ศรัทธาแห่งคลื่นพุทธศาสนิกชน ไม่เสื่อมคลาย
 ปกติทุกปีที่ผ่านมา สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน 
 ที่เมื่อครั้งเป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ จะเป็นประธานในพิธี เดินบิณฑบาตรรอบพระอุโบสถ ให้พุทธศาสนิกชน 
 ตักบาตรดอกไม้อย่างทั่วถึงด้วยความเมตตา
 มาปีนี้ทรงพระประชวรเป็นไข้หวัด 
 จึงมอบหมายให้ พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี
 ...คือความงดงามแห่งพุทธศาสนา**ขอบคุณ Surakit Kaewmorakot ช่างภาพปีศาจ

ที่มา : Facebook ฤทธิ์ ศิษย์ซูม