ศิลปวัฒนธรรม

ชาวสัตหีบร่วมทำบุญขอพรพร้อมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์เทศกาลสงกรานต์วันไหล

   

   

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.60 ที่ผ่านมา  บริเวณศาลาชายทะเล หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายไชยเทพ บุญเลิศ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ ได้นำประชาชนชาวสัตหีบ ร่วมกราบไหว้ขอพรพระพุทธสิหิงค์ มิ่งมงคล อันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะของชาวอำเภอสัตหีบ พร้อมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์ และสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันไหลอำเภอสัตหีบ

   

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า สำหรับ วันที่ 17 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงวันไหลของอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดให้พี่น้องชาวประชาชนชาวสัตหีบร่วมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์ และสามเณรซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานในประเพณีสงกรานต์ ที่ถือเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรักความผูกพันที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ให้ธำรงคงอยู่คู่กับสังคมไทย

และที่สำคัญ ในแต่ละปีจะถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันทำบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และถือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญกุศล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย จึงนับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษอีกด้วย

จากนั้น ได้จัดให้มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ มิ่งมงคล อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอสัตหีบ ให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้น ยังมีขบวนรถบุปผชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่วมในขบวนแตรวง ขบวนกลองยาว นางรำ และขบวนชมรมคนพิการที่ร่วมรณรงค์ถือป้าย เมาไม่ขับ ไปรอบตลาดสัตหีบ

นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดมาช้านานของชาวไทย ซึ่งเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เล็งถึงความสำคัญ จึงจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ขึ้นเพื่อให้ประเพณีที่ดีงามนี้ยังคงอยู่ และเป็นที่สืบทอดไปช้านาน โดยเฉพาะการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ อันจะนำมาซึ่งความสามัคคี รักใคร่ และปรองดองกันอีกด้วย

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323