Update Newsศิลปวัฒนธรรมสังคม

ช้างแสนรู้ 9 เชือกร่วมหล่อเทียนพรรษา 9 วัด สวนนงนุชพัทยา

วันนี้ 27 มิ.ย.60 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27มิ.ย.60-5 ก.ค.60 นี้ ณ ลานวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยพระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
 

   

   

นายพลกิตตน์ โสดร กล่าวว่า วนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น” โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญการหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณกาล โดยกำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุที่ต้องจำพรรษาในอารามต่างๆ นั้น ต้องสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น มีความจำเป็นต้องใช้เทียนสำหรับจุดบูชาตลอดพรรษา และเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีความสำคัญ 

   

สวนนงนุชพัทยา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 27มิ.ย.60-5 ก.ค.60 ภายใต้ชื่องาน “หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น” โดยประกอบพิธีทางศาสนาและนำคณะผู้บริหารสวนงนุชพัทยา ตลอดจนเจ้าหน้าที่และพนักงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมหล่อเทียนพรรษา ก่อนที่ช้างแสนรู้สวนนงนุชพัทยา 9 เชือก ได้แก่ พังเพชรพัทยาอายุ 3 ปีครึ่ง พังจิงโจ้อายุ 3 ปีครึ่ง พังมีนาอายุ 3 ปีครึ่ง พังตะวันฉายอายุ 3 ปีครึ่ง พัง sunday อายุ 4 ปี ฟังยิ่งรวยอายุ 6 ปี ผังรัฐธรรมนูญ อายุ 3 ปีครึ่ง พังกอหญ้าอายุ 8 ปี พังชมพูอายุ 4 ปี ได้ร่วมในพิธีหล่อเทียนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและเหล่าพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสานประเพณีไทย ที่มีมาแต่สมัยโบราณกาล


นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า ก่อนจะทำพิธีนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วัดสัตหีบ วัดสามัคคีบรรพต วัดนาจอมเทียน วัดอัมพาราม วัดบางเสร่คงคาราม วัดเขาบำเพ็ญบุญ วัดเขาคันธสมาทน์ และวัดหนองจับเต่า เพื่อเป็นกุศลทานตามความเชื่อ จึงได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ร่วมกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น” สร้างบุญสร้างกุศลตามความเชื่อที่ว่า หากบุคคลใดให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญา หูตาสว่างไสว มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีชีวิตรุ่งเรืองดั่งแสงเทียน จึงขอเชิญชวนเหล่าบรรดาพุทธศานิกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษษ ณ สวนนงนุชพัทยา ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
 
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323