Update Newsสังคมสังคม/CSR

ซีพีเอฟ ส่งมอบ อาหารจากใจ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร

20 มกราคม 2564 -- จากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”แก่บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องแรงงานต่างชาติที่ถูกกักตัวในตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ล่าสุด บริษัทฯ ได้มอบอาหารพร้อมทาน กว่า 16,600 แพ็ค ให้แก่ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแจกจ่ายให้ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยหยุดการระบาดในสมุทรสาคร โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภาฯ ร่วมรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครขอขอบคุณทุกภาคส่วนรวมทั้ง ซีพีเอฟ ที่นำอาหารคุณภาพปลอดภัยมาช่วยสนับสนุนภารกิจของจังหวัดสมุทรสาคร โดยจังหวัดจะจัดสรรให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาคร 9 แห่งต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อที่กักตัว นับเป็นอีกความร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชนที่สนับสนุนการทำงานของจังหวัดในการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ ซีพีเอฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือจังหวัดต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน รวมทั้งสิ้น 61,200 แพ็คภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาล 15 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

ขณะที่ บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบความห่วงใยไปถึงเพื่อนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่กักตัวในจังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป 30,800 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานที่กักตัวอยู่ในชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัยรวม 1,200 ครอบครัวนอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังร่วมกับ เครือซีพี ตามดำริของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ ผนึกมอบอาหารและหน้ากากอนามัยผ่านสถานทูตเมียนมา รวมทั้งผนึกพลังกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. โอสถสภา ที่ร่วมสนับสนุนซิมอินเทอร์เน็ต และเครื่องดื่ม เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัยซีพี ช่วยแรงงานต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว อีกด้วย