Update Newsกระทรวงพาณิชย์การตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจพาณิชย์สังคมเศรษฐกิจ

ดีพร้อม นำทัพบุกไอคอนสยาม ปลุกพลังสร้างสรรค์ ดันกระแสแฟชั่นไทย นำร่อง Fashion Powerhouse เดินหน้าดัน Soft Power

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินเครื่องยกระดับสินค้าไทยสู่เวทีโลก สอดรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ กับก้าวแรกโครงการ Fashion Powerhouse หรือ ปลุกพลังสร้างสรรค์ดันกระแสแฟชั่นไทย หลักสูตรเข้มข้นโดยกูรูด้านแฟชั่นแถวหน้า จุดประกายโอกาสแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย พร้อมร่วมกับตัวแทนภาคเอกชนสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น นำร่อง Quick Win 100 วันแรก ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) คาดการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 500 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทย สาขาแฟชั่นอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น 

นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทย ผ่านคอนเทนต์ 11 สาขาอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลก โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานหลักในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นจัดทำโครงการนำร่อง Quick Win 100 วัน อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ผ่านหลักสูตร “ปลุกพลังสร้างสรรค์ ดันกระแสแฟชั่นไทย หรือ Fashion Powerhouse เพื่อจุดประกาย และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในระบบนิเวศอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ได้แก่ นักออกแบบ โรงงานผู้ผลิตสินค้าแฟชั่น โรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบ เกิดการร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการปรับกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ จากการแข่งขันด้านราคาสู่ชุดความคิดใหม่คือ “ไลฟ์สไตล์ใหม่ด้านคุณค่า คุณภาพและความคิดสร้างสรรค์” เน้นการสร้างสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับและส่งเสริมตราสินค้าไทยให้เติบโต เป็นที่รู้จักและยอมรับในเวทีโลก อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือและพึ่งพากันภายในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงเป็นการผลักดันทั้งระบบจนเกิดเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นางดวงดาว กล่าวว่า สำหรับหลักสูตร Fashion Powerhouse หรือ ปลุกพลังสร้างสรรค์ดันกระแสแฟชั่นไทย เป็นหลักสูตรนำร่องในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการแฟชั่นไทยให้มีแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับด้วยคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ด้วยพลัง Soft Power อย่างแท้จริงสู่ตลาดโลก หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยแนวทางการบริหารธุรกิจและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การบริหารธุรกิจด้วยความเข้าใจ (Leading with Empathy) การตลาดและการบริหารสินค้าแฟชั่น (Fashion Marketing & Merchandising Cycle) แฟชั่นเพื่อการปรับตัวสู่อนาคต (Fashion for Resilient Future) การติดปีกธุรกิจด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Leveraging Business Through Value-Chain) เป็นต้น โครงการดังกล่าว ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม ปี 2566 ที่ผ่านมา 

โดยเปิดรับสมัครดีไซเนอร์ หรือเจ้าของธุรกิจที่สนใจในการสร้างแบรนด์ ต่อยอดขยายธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจาก OEM เป็นแบบ ODM หรือ OBM และยังได้ความสนใจและกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ Greyhound แบรนด์ ISSUE แบรนด์ GENTELWOMAN รวมไปถึงแบรนด์และบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

  

 

 

 

 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
• ช่วงแรกระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 และ 8 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาแบบเข้มข้นโดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ดีไซน์เนอร์ เจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงกูรูการตลาดแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ คุณอนุพงศ์ คุตติกุล จาก Carnival, คุณเอก ทองประเสริฐ เจ้าของแบรนด์ EK Thongprasert, คุณพรรณระพี โกสิยพงษ์ แบรนด์ Awesomdough เสื้อ, คุณกมลนาถ องค์วรรณดี Fashion Revolution แห่งประเทศไทย มาให้องค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริหาร การทำการตลาดและการต่อยอดดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงแนวทางในการร่วมมือทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Futures Foreign Workshop) เพื่อวิเคราะห์เทรนด์โลกและทิศทางสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นอีกด้วย 


• ช่วงที่ 2 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม Business Matching หรือการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนกว่า 100 คน ได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนกัน หรือส่งเสริมต่อยอดธุรกิจกันไปได้หลากลายมิติ โครงการ “ปลุกพลังสร้างสรรค์ดันกระแสแฟชั่นไทย หรือ Fashion Powerhouse” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผนึกกำลังกันของผู้ประกอบการเล็ก-ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทุกแขนงได้ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่การแข่งขันด้านคุณค่า ความคิดสร้างสรรค์ด้วยพลัง Soft Power ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปสู่ระดับโลก และยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การร่วมมือกันระหว่างองค์กร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เติบโตและคาดการณ์ว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 500 ล้านบาท นางดวงดาว กล่าวทิ้งท้าย