วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
กระทรวงดิจิทัลสังคมสังคม/CSR

ดีอี เตือนข่าวปลอมสุขภาพมาแรง “9 อาการที่จะทำให้เป็นโรคหัวใจระยะแรก” ระบาดหนักว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์!

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบข่าวปลอมเกี่ยวกับสุขภาพ “9 อาการที่จะทำให้เป็นโรคหัวใจระยะแรก” ขึ้นแท่นอันดับ 1 รองลงมาเป็น “สำนักงานประกันสังคม เตรียมขยายเพดานจ่ายเงินสมทบ-อายุเกษียณ 65 ปี” และ “กระทรวงการคลัง ติดต่อประชาชนให้โหลดแอปฯ digital pention” เตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน เช็คให้ชัวร์ ก่อนแชร์ ระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินและล้วงเอาข้อมูลสำคัญ

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม 2567 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,194,823 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 162 ข้อความ ทั้งนี้ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 157 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 5 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 140 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 68 เรื่อง

ทั้งนี้ ดีอี ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคง
ภายในประเทศ จำนวน 85 เรื่อง อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ให้บริษัท 
เซ็นทรัล กู๊ดส์ จำกัด เป็นต้น 
กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 29 เรื่อง 
อาทิ การนอนคว่ำ อันตรายมากๆ ทำให้กระดูกสันหลังตึง หน้าอกกดทับเลือดไหลเวียนยากขึ้น เสี่ยงต่อ
ปัญหาหลอดเลือดและหัวใจได้ เป็นต้น 
กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 5 เรื่อง อาทิ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่สภาวะลานีญาต่อเนื่อง โดย
ลานีญาในปีนี้จะมีกำลังแรงมากกว่าปี 65 เป็นต้น
กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 3 เรื่อง เป็นต้น อาทิ ฮั่วเซ่งเฮง เปิดลงทุนหุ้นทองคำ เริ่มต้น 1,000 บาท กำไร 390
ต่อวัน การเงินมั่นคงรับรองจากก.ล.ต. เป็นต้น
กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชญากรรม จำนวน 18 เรื่อง อาทิ กรุงไทยปล่อยสินเชื่อวงเงินกู้ 5 หมื่น - 2 ล้านบาท ดอกเริ่มต้น 1% ไม่เช็คเครดิตบูโร ติดต่อผ่านเพจสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชน มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่

อันดับที่ 1 : เรื่อง 9 อาการที่จะทำให้เป็นโรคหัวใจระยะแรก
อันดับที่ 2 : เรื่อง สำนักงานประกันสังคม เตรียมขยายเพดานจ่ายเงินสมทบเป็น 17,500-20,000 บาท พร้อม
ขยายอายุการเกษียณเป็น 65 ปี
อันดับที่ 3 : เรื่อง เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ติดต่อประชาชนผ่านไลน์ให้โหลดแอปฯ digital pention
อันดับที่ 4 : เรื่อง ประกันสังคมเปิดลงทะเบียนสำหรับคนว่างงาน รับเงินชดเชยได้ 70% ของค่าจ้าง
อันดับที่ 5 : เรื่อง ท้องอืด มือเท้าชา ปวดไมเกรน คือ 3 สัญญาณเตือนมีไขมันช่องท้อง
อันดับที่ 6 : เรื่อง ทำงานในห้องแอร์เสี่ยงเป็นฮีทสโตรกได้ เนื่องจากร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทัน
อันดับที่ 7 : เรื่อง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันให้ผลดีกว่าการออกกำลังกาย อายุยืนและละลายลิ่มเลือดให้เลือด
ไหลเวียนได้ดี
อันดับที่ 8 : เรื่อง อาการใจสั่น ประจำเดือนมาน้อย ทิ้งไว้เรื้อรัง ทำให้เสี่ยงหัวใจขาดเลือด
อันดับที่ 9 : เรื่อง เดือนมิถุนายนนี้จะเริ่มเข้าสู่สภาวะลานีญาต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะมีกำลังแรงมากกว่าปี 65 
อันดับที่ 10 : เรื่อง การนอนคว่ำทำให้กระดูกสันหลังตึง หน้าอกกดทับเลือดไหลเวียนยากขึ้น เสี่ยงต่อปัญหาหลอด
เลือดและหัวใจ

ทั้งนี้ ดีอี มีความเป็นห่วงประชาชนในเรื่องความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อออนไลน์/โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน และมีการส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมเหล่านี้ ก็จะทำให้ได้รับข้อมูลผิดๆ และส่งผลกระทบกับประชาชนที่หลงเชื่อข่าวปลอม ดังกล่าว โดยสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ที่ ไลน์ @antifakenewscenter เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง”