Update Newsสังคม

“ถิรไทย”ภูมิใจในความเป็นไทย หนุนการศึกษามอบหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบ

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบ ขนาด 10 kVA 1 ph 100 kV. ให้กับ นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ระยอง เพื่อใช้ในการศึกษา กับภาคปฏิบัติของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และวิศวกร ของชาติไทย ให้มีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น ณ โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อเร็ว ๆ นี้