ธุรกิจประชาสัมพันธ์

ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมประกาศจ่ายปันผล

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลดำเนินงาน พร้อมที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.13 บาท ต่อหุ้น มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 40 ล้าน บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 26 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้