Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากีฬาท่องเที่ยว B Tripธุรกิจ-เศรษฐกิจธุรกิจท่องเที่ยวปฏิทินข่าว

ททท. ร่วมกับ WBC- ลุมพินี–อนุกรรมการSoft power กีฬา ผนึกกำลังบูรณาการ ดันไทยเป็นหมุดหมายด้านกีฬามวยไทยของโลก

วันพุธที่ 10 ม.ค.67 เวลา 13:30 นได้รับเกียรติจากพันเอก ธนพล ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลกมวยไทย(WBC MuayThai) เป็นประธานเปิดและนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวเปิด พร้อมด้วย ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายกีฬาและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา พลเอก อรชัย บุญสุขจิตเสรี ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา คณะกรรมการ Soft power ด้านกีฬา และมร.เควิน นูน เลขาธิการสภามวยโลกมวยไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม Amazing MuayThai World Festival 2024 อย่างเป็นทางการ ณ Index Creative Village สุขุมวิท 71 กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าวฯ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สภามวยโลกมวยไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก(มวยไทยลุมพินี) One Championship และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการส่งเสริมกีฬามวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว และยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลก ตลอดจนช่วยส่งเสริมมวยไทยซึ่งเป็น soft power ที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศดียิ่งขึ้นโดยในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันมวยไทย 6 กุมภาพันธ์ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี กทม. 

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม เช่น คลินิกมวยไทยการอบรมผู้ฝึกสอน และการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต รวมทั้งนวดแผนไทย เป็นต้นททท. เชื่อมั่นว่างาน Amazing Muaythai World Festival 2024 นี้จะเป็นจุดรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทย ดันจุดแข็งให้เป็นจุดขาย สร้างแรงบันดาลใจให้กับMuayThai Lover และเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งขาวไทยและต่างชาติที่สนใจและหลงใหลในกีฬามวยไทย ได้เกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจ Meaningful Relationshipsนอกจากนี้ยังสอดรับกับ Quick Win 100 วัน ดันมวยไทยไปไกลระดับโลกของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน soft power สาขากีฬา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลก และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยได้ 365 วัน สู่เป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 ล้านคน และรายได้ 3.3 ล้านล้านบาทในปี 2567 

 

 

 
 

  

#AmazingMuaythaiWorldFestival2024
#ททท #สภามวยโลกมวยไทย #WBC #ONEChampionship #MuayThai #Softpower #Meaningful #Relationship