Update Newsสังคม

ทหารเรือมอบอุปกรณ์การเรียนกีฬาพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียน

   

   


วันที่ 1 มิ.ย.60 พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน กม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นางพิณ จันทร์การ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้าน กม.5 คณะครู นักเรียน ตลอดจนคณะนายทหารร่วมให้การต้อนรับ


ในการนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนและกีฬาที่จำเป็น มามอบให้กับโรงเรียนบ้าน กม.5 เพื่อเป็นเครื่องช่วยการศึกษาของโรงเรียนและส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนอีกด้วย


พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก กล่าวว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งมีหน้าที่จัดและเตรียมกำลังป้องกันภัยทางอากาศและทางทะเล นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ และสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาของ เยาวชนด้วย ในการนี้ก็มีความยินดียิ่งที่ได้มามีโอกาสมาทำกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียน โดยได้นำอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา มามอบให้กับโรงเรียน บ้าน กม.5 

รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางโรงเรียน จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ทางการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เจริญเติบโตขึ้นเป็ยนกำลังของชาติอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323