Update Newsสังคม

ธนชาตมอบเงินจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด 6.3 ล้านบาท

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดประจำปี 2560 จำนวน 6,300,000 บาท มอบแก่สภากาชาดไทย เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี    วัฒนคุณ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบ ณ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้