ประชาสัมพันธ์

นักเรียนจากราชบุรีชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนกว่า 3 ล้าน จากโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ ASB English Challengeชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ผู้ชนะคือเด็กหญิงศิริยศ คูนิก เป็นนักเรียนจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี มีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมหนุนเด็กไทยให้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสในอนาคตในโอกาสเดียวกันนี้ เจ้าตัวเผยสุดปลื้มได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มูลค่ากว่า 3 ล้านบาทจากโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก อีกด้วย

ฯพณฯ มิสเตอร์ กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ ASB English Challenge และร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า 3 ล้านบาท แก่เด็กหญิงศิริยศ คูนิก จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

โดยโครงการ ASB English Challenge เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟแบงค็อก (The American School of Bangkok : ASB) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ที่จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษ Impromptu Speech จากศึกษาธิการทั้ง 18 ภาค โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จากนั้นคัดเลือกผู้เข้ารอบ 18 คนเป็นตัวแทนเขตการศึกษา แล้วคัดเลือกเหลือ 7 คนสุดท้ายสู่รอบชิงชนะเลิศ เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ASB English Challenge ชิงรางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมปลายศึกษาปีที่ 6  (ASB Grade 12) ณ โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สาขากรีนวัลเล่ย์ แคมปัส ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ฯพณฯ มิสเตอร์ กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้แสดงความชื่นชมความสามารถของนักเรียนผู้ชนะเลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดโครงการ ASB English Challenge ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยจากโรงเรียนในสังกัดภาครัฐ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและแสดงความสามารถในการพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างฉะฉานคล่องแคล่ว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ทวีความสำคัญ และเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเปิดประตูสู่แหล่งความรู้อีกมากมายที่มีการบันทึกไว้ในรูปภาษาอังกฤษ อันจะส่งผลดีต่อการเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาเรียนรู้ให้กว้างขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น
พร้อมสำหรับการแสวงหาองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอันใกล้

   

   

สอดคล้องกับความเห็นของ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจาก นพ.ธีระเกียรติ์เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชี้ให้เห็นว่า ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนได้มีองค์ความรู้ที่กว้างขวางทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสามารถนำไปสู่การใช้งานจริงได้ ไม่ใช่แค่เพียงการเรียนในห้องเท่านั้น แล้วยังสนับสนุนให้นักเรียนและครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

นอกจากนั้นยังชื่นชมโครงการ ASB English Challenge ที่สานฝันเด็กไทยให้ได้รับโอกาสในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ด้วยการมอบทุนการศึกษาจนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จากโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก พร้อมทั้งความร่วมมือที่ทาง ASB จะมีการฝึกอบรมเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูชาวต่างชาติให้กับคุณครูผู้ฝึกสอนของเด็กนักเรียนทั้ง 18 ท่าน เพื่อได้กลับไปนำใช้ในการสอนต่อไป

“เป็นที่น่ายินดีที่ภาคเอกชนอย่าง ASBได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ภาคการศึกษาร่วมกัน แล้วยังมอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้แก่นักเรียนผู้ชนะเลิศได้เข้าเรียนต่อ ณ ASB จนจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายอีกด้วย นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงถึงความเกื้อหนุนกันในภาคการศึกษา
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป รวมไปถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป” ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

เช่นเดียวกับ อาจารย์ลักขณา ดิษยะศริน ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ที่ระบุว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมาจากแรงกายแรงใจที่ทุกคนทุกฝ่ายทั้งในส่วนของภาครัฐและกลุ่มผู้สนับสนุนหลักจากภาคเอกชน ได้ร่วมกันผลักดันให้มาถึงงานในวันนี้ ซึ่งตนเองนั้นมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กไทยอยู่แล้ว และเห็นว่าถ้าเข้าเหล่านั้นได้รับโอกาสในการฝึกฝนพัฒนา และโอกาสที่กว้างขึ้นทางการศึกษา และพัฒนาภาษาอังกฤษจะยิ่งเป็นส่วนสำคัญให้แก่การการดำเนินชีวิตของเขาในอนาคต

“ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดงาน ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆ อย่าง สิ่งที่เราทำอาจเป็นแค่จุดเล็กๆ ในส่วนหนึ่งของภาคการศึกษา แต่เราก็ยินดีจะทำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ของเรา คุณครูที่สอนภาษาอังกฤษ เราและกลุ่มผู้สนับสนุนรวมทั้งทีมงานทุกคนต่างพร้อมที่จะผลักดันเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไปจนสุดกำลังด้วยศักยภาพของเรา

เราเชื่อว่าเราสามารถแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือเด็กอีกหลายคนให้เขาได้รับโอกาสที่ดีในอนาคตได้ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่เราจะไม่ลงมือทำในวันนี้ และเท่าที่ได้เข้าไปสัมผัสกับเด็กที่เข้าร่วมประกวดสายตาและความมุ่งมั่นของพวกเขาทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องพยายามมอบสิ่งที่ดีให้กับเขาเท่าที่กำลังของเราจะทำได้ต่อไปค่ะ” ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก กล่าว

ด้านนางสาวนิศานาถ ตะเวทิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก และผู้อำนวยการโครงการ ASB English Challenge ระบุเพิ่มเติมว่า ASB ต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดภาครัฐได้มีโอกาสในการเข้าเรียนใน ASB รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กันนั้น ASB ยังเปิดโอกาสให้กับคุณครูผู้ฝึกสอน ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนของระบบในโรงเรียนนานาชาติ

เพื่อสร้างครูผู้ฝึกสอนให้เป็นผู้นำในการอบรมวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับสำนักงานศึกษาธิการทั้ง 18 ภาค รวมไปถึงต้องการนำเสนอวิธีฝึกฝนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและฝึกทักษะการพูดต่อสาธารณชน ส่งเสริมเยาวชนที่มุ่งในเรื่องเรียนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่น และมีเสน่ห์ในการเจรจา ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองและนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป

“โครงการนี้เริ่มเป็นปีแรกก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดหย่อนผู้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในหมู่ผู้เรียนและผู้สอนทรงได้พระราชทานถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติมาในการนี้ ซึ่งทาง ASB ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้น้อมนำเอาพระจริยวัตรของนักการศึกษาของพระองค์ มาสู่การริเริ่มโครงการเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ภาคการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐก็ดี หรือการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถ ความตั้งใจ และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนที่มีความตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเผยแพร่วิธีการสอนภาษาอังกฤษอันเป็นเอกลักษณ์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพตนเองให้ยิ่งๆ ขึ้นไป และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคิตตี้ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้วย รวมทั้งขอส่งกำลังใจไปให้กับน้องๆ คนอื่นๆที่พลาดรางวัลไป แต่ก็ขออย่าได้ละความพยายามในการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง

และหวังอย่างยิ่งว่าการได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ASBร่วมกับเพื่อนๆ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้รวมทั้งสร้างโอกาสแห่งอนาคตที่ดีแก่น้องต่อไป” ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโครงการ ASB English Challenge โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก กล่าว

สำหรับผู้ชนะจากการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ เด็กหญิงศิริยศ คูนิก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี เจ้าตัวเผยความรู้สึกว่าที่ผ่านมาตนก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่และทางโรงเรียนในการฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านเวทีประกวดมาหลายแห่งได้รับรางวัลมาก็เยอะ แต่ครั้งนี้เป็นเกียรติและความภูมิใจสูงสุดที่สามารถคว้าถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาได้

และได้มีโอกาสในการถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความประทับใจในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ช่วยให้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้วิธีการเกษตรอนุรักษ์ การฟื้นฟูผืนดินเพื่อการเกษตร การช่วยกันดูแล ป้องกันและไม่ไปทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นเสียเอง

   

“วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับหนูครั้งนี้เป็นการประกวดที่ให้อะไรมากจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ ได้ทุนการศึกษาให้ได้ร่วมเรียนกับเพื่อนๆที่ ASB ที่เราเคยเข้าร่วม Workshop ด้วยกัน เป็นการประกวดที่แตกต่างจากที่อื่น คือให้เราได้เข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อม เรียนร่วมกับเพื่อนๆ ใน ASBมันช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้อยากมีโอกาสเข้ามาเรียนจริงๆ

วันนี้เพื่อนๆ ที่ ASB หลายคนก็มาให้กำลังใจ คุณครูที่โรงเรียนก็มาให้กำลังใจด้วยหนูว่ามูลค่ามันมากกว่าตัวเลขรางวัลที่ได้เสียอีกเพราะมันคือโอกาสและหนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด เหมือนกับคติของหนูคือ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ผู้ชนะเลิศรับรางวัลเกียรติยศสูงสุดกล่าวส่วนรางวัลผู้ชนะอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงภัทราวดี กอบพึ่งตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสตรีประเสิรฐสิน จังหวัดตราดและ ผู้ชนะอันดับที่ 3 ได้แก่ เด็กชายนัทสิทธิ วิบูลศิลปะโสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

อนึ่ง คณะกรรมการที่เข้าร่วมตัดสินในโครงการ ASB English Challenge รอบชิงชนะเลิศประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ได้แก่ ดร.เอริค เฟรชแมน Medical Director – International โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รองศาตราจารย์อรุณี วิริยะวิจิตรากรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กร มหาชน) คุณเดวิด คาร์เดน Managing Director – Fedex Express คุณแอนนี่ คีพ บาร์นProfessor from University of Alaska  และมีคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ หรือ คริส ดีลิเวอรี่ มารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

พร้อมทั้งยังได้ร่วมคิดและออกแบบเกมการแข่งขัน สำหรับใช้ทดสอบน้องๆ ทั้ง 7 คน ร่วมตอบคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ทำให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเรียกเสียงฮาหัวเราะจากทั้งผู้แข่งขันและผู้ชมอีกด้วย ซึ่งสำหรับรางวัลที่ 1 ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลที่ 3 จะได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท ส่วนผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีก 4 คนที่เหลือจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษารายละ 5,000 บาท

โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับคือ ทักษะการฝึกพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในหลักสูตรอเมริกัน การฝึกสมาธิในหลักสูตร.b (หลักสูตรของประเทศอังกฤษ) ประสบการณ์จากการแข่งขันจะเสริมสร้างให้ผู้เข้าแข่งขันมีความอดทนเข้มแข็ง และรู้แพ้รู้ชนะ ประสบการณ์ในการเรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติการพบปะพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติและการวางตัวในสังคมสากล ตลอดจนความภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในสังกัด โอกาสสู่การพัฒนาตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในรุ่นต่อๆ ไป

สามารถรับชมวีดิโอย้อนหลังของการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  โครงการ “ASB English Challenge” รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันจะรูปแบบเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์และพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศ และมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนอีก 6 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้ได้ทาง Facebook ของโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก https://www.facebook.com/americanschoolbkk และทาง YouTubeของโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ที่ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/channel/UCfzleMt8QZx9L18ZfqiNbqA