Update Newsกีฬาสังคม/CSRแรงงาน

” บิ๊กอู๋ ” เช็คความพร้อมงานเดิน-วิ่ง 2 แผ่นดินข้ามโขง นครพนม- คำม่วน มาราธอน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าโครงการเดิน - วิ่ง ข้ามโขง นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2018 ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 3 อาคารเจริญคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานเดิน - วิ่ง ข้ามโขง นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2018 เป็นการจัดงานเดินวิ่งครั้งแรกของจังหวัดนครพนม และได้รับการตอบรับเป็นจำนวนมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลต้อนรับผู้เข้าร่วมเดิน - วิ่งให้ประทับใจเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม และเพื่อได้บุญกุศลด้วยกัน เนื่องจากรายได้จะมอบให้มูลนิธิศรีโคตรบูร เพื่อนำไปช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ โดยขอให้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

อาทิ การวางแผนเส้นทางการจราจร การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การปรับพื้นที่รองรับสำหรับกางเตนท์ การดูแลระบบไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ การบริหารจัดการ การวางแผนการเบิกจ่ายที่ชัดเจน โปร่งใส มีจุดลงทะเบียนและแผนผังสถานที่ในการให้บริการ การบริการไปยังจุดวิ่ง การบริหารจัดการการวิ่ง การปล่อยตัว จุดบริการน้ำ เส้นทางการวิ่ง การจราจร และการรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะ การแพทย์และพยาบาล การบริการรถฉุกเฉิน ที่พักสำหรับนักวิ่ง ห้องน้ำ รวมถึงการประเมินผล เป็นต้น