สังคมสังคม/CSR

ปลัดพม.ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือคนพิการที่ถูกคานอาคารศูนย์ฯหล่นทับ

วันนี้ (2 เม.ย. 60) เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมายให้นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่เร่งติดตามและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง กรณีคนพิการทางการเห็นที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ก้อนปูนหล่นทับ ที่ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี จรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และเป็นสถานที่ที่ใช้ฝึกอาชีพของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ

นายไมตรี กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 60) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินทางสังคม พร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยขณะเกิดเหตุมีคนพิการทางการเห็นซึ่งฝึกอบรมนวดแผนไทยที่อยู่ระหว่างการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินผ่านหลักสูตรนวด เป็นผู้ประสบเหตุในวันดังกล่าว

นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. ได้จัดเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยได้ประสานความช่วยเหลือคนพิการ ร่วมกับนายพิทยา ศรีโกตะเพ็ชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคนพิการที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว รวมจำนวน 8 ราย โดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 2 ราย

ได้แก่ 1) นายสมหมาย วงค์ศรีชัย ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะและพบเลือดคลั่งในสมอง ซึ่งขณะนี้ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว และพักรักษาตัวอยู่ที่ ห้อง ICU ชั้น 2 แขนซ้ายอ่อนแรงยังเคลื่อนไหวไม่ได้ แขนขวาเคลื่อนไหวได้เล็กน้อย ส่วนขาตอบสนองช้าแต่เคลื่อนไหวได้ปกติ 2) นายสมภพ คำมาศ ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเท้าด้านขวา มีแผลฉีกขาดบริเวณนิ้วก้อยเท้าขวา อยู่ระหว่างรอผ่าตัด และอีก 1 ราย พักรักษาตัวที่ตากสิน คือ นางสาวพิมพิลา กล่าวรำ ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าซ้าย หลังเท้าซ้ายหัก ได้รับการรักษาโดยการเข้าเฝือกเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ จำนวนอีก 5 ราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยในจำนวนนี้ญาติมารับตัวกลับบ้านแล้ว 2 ราย และยังพักรักษาตัวอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (รอญาติรับกลับ) จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. ได้ให้การช่วยเหลือดูแลในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง ท.74) พร้อมให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ให้คำแนะนำในเรื่องสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับในการฟื้นฟูสมรรถภาพ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า การติดต่อญาติของผู้ป่วยพิการ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขณะที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบเหตุ ได้แก่ 1) รายที่บาดเจ็บมากต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล สมาคมฯจ่ายค่าส่วนต่างให้กับคนพิการ
และ 2) กรณีคนพิการที่บาดเจ็บเล็กน้อย ทางสมาคม ได้รับให้อยู่ในการดูแลของสมาคมฯ ได้แก่ จัดหาที่พักในระหว่างเดินเรื่องเอกสารและการรักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการดำเนินงานของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติต่อไป

“ในวันนี้ ตนได้รับมอบหมายจาก รมว.พม. ให้ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมมอบเงินเพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า และนำคณะศิลปิน “S2S” From Street to Stars ร่วมร้องเพลงเพื่อให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของคนพิการทางการเห็นดังกล่าว โดยจะติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก” นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย