Update Newsสังคมสังคม/CSR

ผู้ว่าการ กคช.เร่งตรวจสอบอาคารแฟลตดินแดงถล่ม

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีมีอาคารแฟลตในโครงการเคหะชุมชนดินแดงทรุดตัวลงมาขณะทำการรื้อถอน และพาดเกี่ยวเสาไฟฟ้าดึงรั้งทับรถยนต์รับจ้างที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายนั้นว่า การเคหะแห่งชาติมอบหมายให้บริษัทแก่นนคร คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมแฟลตที่ 18 - 22 

ซึ่งอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารแฟลตที่ 19 อยู่ะหว่างการรื้อถอน สำหรับสาเหตุที่แน่ชัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า เสาไฟฟ้าจำนวน 2 ต้น ได้รับความเสียหายทำให้ไฟฟ้าดับในบริเวณดังกล่าว 

การเคหะแห่งชาติได้เร่งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง สาขาสามเสน เข้ามาดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีรถรับจ้างได้รับความเสียหายประมาณ 5 คัน ซึ่งการเคหะแห่งชาติพร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยา โดยจะประสานกับบริษัทฯ ให้เร่งสรุปและชดใช้ความเสียหายในทรัพย์สิน รวมทั้งเงินชดเชยรายได้ให้กับผู้ขับรถรับจ้างที่ได้รับความเสียหาย 

ทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ขณะเดียวกันการเคหะแห่งชาติได้เร่งประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางป้องกัน และมาตรการการควบคุมการรื้อถอนอาคารอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก