Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2561 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมในพิธี